Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zariadenia sociálnych služieb v okresoch

Tvrdošín, Námestovo a Dolný Kubín


Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja


DSS pre deti a dospelých

Mgr. Bobáková Mária

Medvedzie 136

027 44 Tvrdošín

tel: 043/5322 794

e-mail: dsstvrdostin@vuczilina.sk


Domov dôchodcov, DSS

Mgr. Erhardtová Iveta

SNP 522/36

027 44 Tvrdošín

tel: 043/5322 390

e-mail: ddtvrdosin@vuczilina.sk


DSS pre dospelých

Ing. Olešová Emília

029 56 Zákamenné 425

tel: 043/5592 326

e-mail: dsszakamenne@vuczilina.sk


DSS pre dospelých

Mgr. Adamicová Adriana

029 43 Zubrohlava 118

tel: 043/5583 150

e-mail: dsszubrohlava@vuczilina.sk


Domov dôchodcov, DSS pre dospelých

Vrábel Ján

029 57 Oravská Lesná 296

tel: 043/5593 151

e-mail: ddorlesna@vuczilina.sk


Domov dôchodcov, DSS pre dospelých

PhDr. Kondelová Mária

029 55 Novoť 976

tel: 043/5590 117

e-mail: ddnovot@vuczilina.sk

 


Domov dôchodcov, DSS pre dospelých

Ing. Nesvadbová Tatiana

M. Hattalu 2161

026 01 Dolný Kubín

tel: 043/5884 880

e-mail: dddk@vuczilina.sk


Domov dôchodcov, DSS pre dospelých

Mgr. Jesenský Milan

Havrania 35

027 05 Zázrivá

 

tel: 043/5896 164

e-mail: ddzazriva@vuczilina.sk


DSS pre deti a dospelých

PhDr. Vlkolinský Dušan

Matúškova 1631

026 01 Dolný Kubín

tel: 043/5864 154

e-mail: dssdk@vuczilina.sk


Domov pre osamelých rodičov

PhDr. Vlkolinský Dušan

Záskalická 907

026 01 Dolný Kubín

tel: 043/5862 350

e-mail: dssdk@vuczilina.sk


Detské domovy na území Žilinského sasmosprávneho kraja


Detský domov Istebné

Mgr. Martina Kucharská

Istebné 144

027 53

tel: 043/5891 464


Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí na území Žilinského samosprávneho kraja


Zariadenie opatrovateľskej služby

Elena Moresová

Zochova 1108/44

026 01 Dolný Kubín

tel: 043/5863 257


Útulok

p. Lauček

Bernolákova 390/17

029 01 Námestovo