Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sociálna legislatíva

* Zákon č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci

* Zákon č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

* Zákon č.601/2003 Z.z. o životnom minime

* Zákon č.36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

* Zákon č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

* Zákon č.452/2004 Z.z. o náhradnom výživnom

* Zákon č.280/2002 Z.z. o rodičovskom príspevku

* Zákon č. 471/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

* Zákon č.600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa

* Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

* Zákon č. 461/2003 Z. z o sociálnom poistení

* Zákon č. 462/2006 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmenee a doplnení niektorých zákonov