Jdi na obsah Jdi na menu
 


Neštátne subjekty poskytuúce sociálne služby v okresoch

Tvrdošín, Námestovo a Dolný Kubín


Spišská katolícka charita

Domov dôchodcov, DSS

p. Parcová

Zápotočná 569/14

028 01  Trstená

tel: 043/5393 782


Spišská katolícka charita

Opatrovateľská služba

p. Sálusová

Školská 167

027 44  Tvrdošín

tel: 043/5323 335


Spišská katolícka charita

Opatrovateľská služba

p. Benická

Jána Hertela 323

028 01  Trstená


Informačné centrum mladých, o.z.

Phdr. Jana Tholtová

Regionálnka kancelária pre okres Tvrdošín a Námestovo

BUdova ÚPSVaR, 4. poschodie

Medvedzie 132

P.O.Box 12

027 44 Tvrdošín

tel: 043/5381 130

e-mail: icmmedvedzie@orava.sk


Združenie zdravotne postihnutých Oravy, o.z.

p. Bakošová

Vojtaššákova 591/97

027 44  Tvrdošín

tel: 043/5322 805

zzpo@zzpo.sk


Združenie Downovho syndrómu na Orave, o.z.

Ing. Nákačková

Matuškova 480

027 43  Nižná

tel: 0903 027 383


Spišská katolícka charita

Opatrovateľská služba, prepravná služba

p. Povalová

Priemyselná 572

029 01 Námestovo

tel: 043/5581 254


Z - Návrat

Resocializačné stredisko

Mgr. Zemančík

Za školou 365

029 42  Bobrov

tel: 0907 731 196


Spišská katolícka charita

Domov dôchodcov, DSS

Mgr. Majdiš

Stred 416

027 05  Zázrivá

tel: 043/5896 226


Spišská katolícka charita

Opatrovateľská služba

p. Cáková

J. Vojtaššáka 1551/1

026 01  Dolný Kubín

Zázrivá

tel: 043/5864 039


Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Opatrovateľská služba

Mgr. Stanček

Hviezdoslavovo nám.  1666/34

026 01  Dolný Kubín

tel: 043/5862 118


EDUKOS, o.z.

Ing . Eva Vajzerová

Obrancov mieru 7

026 01  Dolný Kubín

tel: 043/5867 582


Stredisko diakonie Cirkvi bratskej Bethezda

p. Kaučáriková

Ul. MDD 1049/22

026 01  Dolný Kubín

tel: 043/5863 283