Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zvýšenie dôchodkových dávok v roku 2007

1. 8. 2007

Zvýšenie dôchodkových dávok a sociálneho dôchodku v roku 2007

Dôchodkové dávky a sociálny dôchodok sa v roku 2007 zvyšujú podľa zásad určených ustanovením § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z.

1. Percento zvýšenia dôchodkov

Dôchodky sa v roku 2007 zvyšujú o 6,25 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má poistenec nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje.

Percento zvýšenia je určené ustanovením § 1 opatrenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 197/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2007.

2. Dôchodky, ktoré sa zvyšujú

Z dôchodkov priznaných pred 1. januárom 2008 sa v roku 2007 zvyšuje:

 • starobný dôchodok,
 • predčasný starobný dôchodok,
 • invalidný dôchodok,
 • vdovský a vdovecký dôchodok,
 • sirotský dôchodok a
 • sociálny dôchodok.
3. Odkedy sa dôchodky zvyšujú
 • od 1. júla 2007, ak boli priznané pred týmto dňom, alebo
 • odo dňa priznania dôchodku, ak sa priznajú od 1. júla 2007 do 31. decembra 2007.
4. Nezvyšujú sa
 • vdovský a vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok, ak boli vymerané zo starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku už zvýšeného o 6,25 % mesačnej sumy dôchodku,
 • dôchodok manželky a
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť.
5. Dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu

Suma zvýšenia dôchodku upraveného z dôvodu jediného zdroja príjmu sa určí z mesačnej sumy dôchodku po odpočítaní zvýšenia z dôvodu jediného zdroja príjmu, a nie z mesačnej sumy, ktorá sa vypláca.

6. Súbeh nároku na výplatu dvoch alebo viac dôchodkov

Nárok na zvýšenie každého z dôchodkov, ktoré sa vyplácajú, sa posudzuje samostatne.

 

Postup zvýšenia a výplata zvýšených dôchodkov

 • Sociálna poisťovňa, ústredie, zvýši vyplácané dôchodky bez žiadosti.
 • Zvýšené dôchodky budú po prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne dôchodku za mesiac júl 2007 a súčasne sa vyplatí doplatok zvýšenia dôchodku od 1. júla 2007 do posledného dňa pred výplatnom termínom v mesiaci júl 2007.
 • O vykonanom zvýšení dostanú poberatelia dôchodkov písomné rozhodnutie v priebehu mesiaca júl 2007.
 • Ďalšie informácie súvisiace so zvýšením dôchodkov poskytnú na požiadanie zamestnanci pobočiek Sociálnej poisťovne alebo Sociálnej poisťovne, ústredie.
Zdroj: www.socpoist.sk