Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výhody a zľavy pre občanov ZŤP

19. 10. 2007

  Obrazek

Zdravotné postihnutie predstavuje pre človeka celý rad problémov, nevýhod a obmedzení. Spoločnosť sa preto snaží tieto negatíva kompenzovať aspon minimálnym balíkom výhod a zliav.PREHĽAD ZLIAV A VÝHOD VYPLYVAJÚCICH ZO ZÁKONAObrazek

 

 

1. Sadzba poistného na zdravotné poistenie je nižšia:
  • pre zamestnanca so zdravotným postihnutím - 2 % z vymeriavacieho základu,
  • pre samostatne zárobkovo činnú osobu so zdravotným postihnutím - 7 % z vymeriavacieho základu,
  • pre dobrovoľne nezamestnanú osobu, ak ide o osobu so zdravotným postihnutím - 7 % z vymerivacieho základu.

 

2. S právca dane (obec) môže ustanoviť zníženie dane alebo oslobodiť od dane zo stavieb alebo od dane z bytov občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.


3. Oslobodenie od poplatku za predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu.


4. Oslobodenie od poplatku na vydanie rozhodnutia
 na vývoz alebo dovoz psa so špeciálnym výcvikom.


5. Oslobodenie od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie.


6. Oslobodenie od povinnosti
platiť koncesionárske poplatky.


7. Zľavy na cestovnom
- železnice, autobusy, MHD


8. Zľavy na poplatkoch za telefonovanie.Zdroj: www.portal.gov.sk,www.upsvar.sk