Jdi na obsah Jdi na menu
 


Verejný ochranca práv

23. 10. 2007

Obrazek   Verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý chráni základné práva a slobody fyzických a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom.


Verejný ochranca práv neprikazuje, nemôže rušiť a odvolávať rozhodnutia, ale môže odporúčať opatrenia pre dobro a prospech občana.


Pôsobnosť verejného ochrancu práv sa vzťahuje na orgány verejnej správy, ktorými sú najmä:

  • orgány štátnej správy, napr.: ministerstvá,orgány miestnej štátnej správy – obvodné a krajské úrady, katastrálne úrady,
  • orgány územnej samosprávy, napr.:obecné zastupiteľstvo/mestské zastupiteľstvo, starosta/primátor, zastupiteľstvo vyššieho územného celku, predseda vyššieho územného celku,
  • právnické a fyzické osoby, ktoré podľa osobitného zákona rozhodujú o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy, alebo do práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy inak zasahujú, napr.:Sociálna poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Spoločná zdravotná poisťovňa. 

 

 
Na verejného ochrancu práv sa môže obrátiť každý, a to:

1. písomne (poštou, faxom, elektronicky e-mailom alebo prostredníctvom elektronického formuláru na internetovej stránke verejného ochrancu práv)

na adresu: Kancelária verejného ochrancu práv
Nevädzová 5
P.O.BOX 1
820 04 Bratislava 24

fax: +421/2/48 28 72 03
e-mail: sekretariat@vop.gov.sk

web: www.vop.gov.sk

2. osobne formou zápisnice:

  • v sídle Kancelárie verejného ochrancu práv na Nevädzovej č. 5 v Bratislave – Ružinov, každý pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. bez potreby objednania sa vopred,
  • počas úradných dní v regiónoch Slovenska (v Trenčíne, v Dohňanoch, v Žiline, v Žarnovici, v Poprade, v Prešove, v Nitre, vo Veľkom Krtíši, vo Veľkom Mederi a v Bratislave-Petržalke. Na prijatie v regionálnom pôsobisku je potrebné objednať sa. Bližšie informácie môžete získať na kontaktných číslach Kancelárie verejného ochrancu práv + 421/2/48 28 74 01, + 421/2/43 63 49 06).

Zdroj: www.vop.gov.sk