Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pomoc štátu rodinám študentov

18. 9. 2007

Okrem bežných podpôr štátu ako sú rodinné prídavky alebo daňový bonus, môžu rodiny získať ďalšie financie napríklad zo sociálnych štipendií.

Prídavky na deti – dostávajú rodičia na každé dieťa bez ohľadu na to, či pracujú alebo nie. Vypláca ich úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Na jedno dieťa štát mesačne prispieva sumou 540 Sk. Príspevky nepoberajú rodičia len na vlastné deti, ale aj na adoptované a deti v pestúnskej starostlivosti.

O prídavky musia rodičia požiadať na príslušnom úrade práce po narodení dieťaťa, inak prídavok nedostanú. Na školopovinné deti dostávajú rodičia prídavky automaticky. Na úrad práce nemusia prekladať žiadne potvrdenie, až kým dieťa nedovŕši 15 rokov. V prípade študentov stredných a vysokých škôl musia rodičia každý rok úradu práce potvrdzovať, že ich dieťa študuje.

Kto má nárok na prídavky?

  • rodič sa musí starať o nezaopatrené dieťa do 25 rokov
  • trvalý alebo prechodný pobyt rodiča na Slovensku
  • ak dieťa študuje na strednej alebo vysokej škole, musia rodičia na úrad práce každý rok priniesť potvrdenie o návšteve školy.

Daňový bonus

Zamestnanci dostávajú daňový bonus automaticky pri výplate každý mesiac. Podnikatelia až po podaní daňového priznania.

Daňový bonus na dieťa dostane len ten rodič, ktorý pracuje. Od júla stúpol na 555 Sk. O túto sumu sa mesačne znižuje rodičom daň. Na daňový bonus musí pritom rodič zarobiť za celý rok najmenej 6 – násobok minimálnej mzdy, čo je pre tento rok 45 600 Sk hrubého. Pri podnikaní ide o celkový príjem, ktorý nie je znížený o výdavky.

Bonus poberá vždy len jeden z rodičov. Daňovník ma nárok na bonus iba na nezaopatrené dieťa, ktoré nemá viac ako 25 rokov a žije s ním v spoločnej domácnosti. Bonus si môže nárokovať už za mesiac, v ktorom sa dieťa narodí. Môžu ho dostať aj rodičia, ktorí majú dieťa v pestúnskej starostlivosti., takisto na osvojené dieťa a dieťa manžela či manželky, ktoré nie je vlastným dieťaťom daňovníka.

Podnikateľ si daňový bonus žiada v daňovom priznaní.

Od tohto roka sa daňový bonus zvyšuje každý rok o rovnaké percento ako životné minimum.

Na bonus treba niektorý z týchto dokladov:

- kópia rodného listu dieťaťa alebo výpis z rodného listu

- potvrdenie školy, že dieťa žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a študuje

- potvrdenie územného úradu, že dieťa žije s daňovníkom

- potvrdenie územného úradu, že dieťa žije s daňovníkom v domácnosti a neštuduje ani nepracuje pre chorobu alebo pre úraz


Rodič stratí nárok na daňový bonus, keď:

- zo závislej činnosti alebo z podnikanie nezarobil aspoň 45 600 Sk

- ak vek dieťaťa presiahol 25 rokov

- ak dieťa neukončí štúdium

- ak dieťa doštuduje

- v prípade, že dieťa nežije s ním v spoločnej domácnosti

- dieťa zomrie

Zdroj: Denník SME, 18. 9. 2007, Na študentov môžu rodiny získať tisíce, stranu pripravil Ľuboš Jančík, str. 9.