Jdi na obsah Jdi na menu
 


Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na hygienu a opotrebovanie šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

6. 9. 2007

Účelom príspevku - je kompenzácia zvýšených výdavkov na hygienu, a opotrebovanie šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Poskytuje sa - osobe s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so zabezpečovaním bežnej osobnej hygieny a hygieny domácnosti v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia.

Výdavky s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia sú výdavky spojené s obnovou a s nákupom predmetov bežnej osobnej spotreby a bytovej spotreby, ktoré sa nadmerne opotrebúvajú v dôsledku chronických stavov a používania technicky náročných pomôcok.


Výška príspevku
- 500 Sk mesačne


Nárok - si oprávnená osoba uplatňuje na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v príslušnom mieste podľa trvalého pobytu písomnou formou - prostredníctvom písomnej žiadosti.


Viac informácií nájdete na www.upsvar.sk