Jdi na obsah Jdi na menu
 


Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených nákladov na prevádzku osobného motorového vozidla

14. 8. 2007

Účelom príspevku - je kompenzácia zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla.

Poskytuje sa - občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na prepravu osobným motorovým vozidlom.

Výdavky - sú určené na pohonné látky.

Výška príspevku - 900 Sk mesačne.

Nárok - si oprávnená osoba uplatňuje na Úrade práce, sociálnych veci a rodiny prostredníctvom písomnej žiadostii


Viac informácií nájdete na: www.upsvar.sk