Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novela zákona o sociálnom poistení

30. 10. 2007

Pravdepodobne poslanci vládnej koalície schvália následovné:

 • Počas prvého polroka 2008 sa otvorí II. pilier - ak nie ste sporiteľ, môžete do II. piliera vstúpiť. Naopak ak ste sporiteľ a myslíte, že váš dôchodok bude vyšší ak budete len v I. pilieri (Sociálna poisťovňa), môžete z II. piliera vystúpiť.

 • Vstup do II. piliera bude pre mladých dobrovoľný - mladí, ktorí po 1.1.2008 prvýkrát začnú pracovať a platiť odvody, si budú môcť vybrať, či vstúpia do II. piliera alebo či budú len v I. pilieri. Doteraz bol vstup do II. piliera pre mladých povinný.

 • Povinná doba sporenia v II. pilieri sa predlžuje z 10 na 15 rokov - táto zmena je odôvodňovaná tým, že takto si sporitelia viac nasporia. Skutočným dôvodom tohto opatrenia je nepriznaný úmysel vyhnať z II. piliera všetkých, ktorí do II. piliera vstúpili s vedomím, že stačí sporiť 10 rokov - a spočítajú si, že 10 rokov by síce stihli ale 15 rokov je veľa.

 • Sociálna poisťovňa už nebude za doterajších sporiteľov - invalidov, platiť príspevky do II. piliera -pod tlakom verejnej mienky vláda ustúpila od zámeru, aby štát už neplatil príspevky do II. piliera za mamičky a opatrovateľov. O invalidoch sa ešte rozhoduje

 • Mení sa spôsob výpočtu starobných dôchodkov pre invalidov - sociálna poisťovňa nebude platiť príspevky do II. piliera za invalidov preto, lebo ministerstvo práce navrhlo v novele úplne nový spôsob výpočtu starobných dôchodkov pre túto skupinu občanov.

 • Pracujúci alebo podnikajúci plní invalidi budú musieť platiť odvody na invalidné poistenie

 • Predčasné dôchodky - pravdepodobne sa pracujúcim poberateľom predčasných starobných dôchodkov ich dôchodky ponechajú. Sprísni sa len systém priznávania nových predčasných starobných dôchodkov.

 • Menia sa podmienky na priznanie vdovských a vdoveckých dôchodov

 • Strop vymeriavacieho základu na starobné a invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond sa zvyšuje z 56283 Sk na 75044 Sk

 • Znovu sa zavádza povinné nemocenské poistenie pre pracujúcich poberateľov starobných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov a plných invalidných dôchodkov

 • V nemocenskom poistení sa ruší ochranná lehota počas tzv. "prerušenia povinného nemocenského poistenia" a zavádza sa strop pre výpočet nemocenských dávok

 • Doktorandi už nebudú povinne poistení v postavení zamestnanca

 • Znalci, tlmočníci, súkromní lekári, auditori, poisťovací agenti atď., ktorí podnikajú popri zamestnaní, budú mať zvýhodnený režim pri platení odvodov

 • Vyhlasuje sa "generálny pardon" -ak ste niekoľkoročným dlžníkom Sociálnej poisťovne a svoj dlh ste doteraz nezaplatili, stačí ak dlh zaplatíte po 1.1.2008 - penále a prípadné ďalšie sankcie vám budú odpustené.

 • Správny fond Sociálnej poisťovne sa zvyšuje z 2,9% na 3,5% z vybratého poistného

 

Toto sú predbežné návrhy vlády, čo však skutočne v parlamente prejde a čo sa zmení by sme sa mali definitívne dozvedieť v marci 2008.


Zdroj: internet