Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nová dávka od januára 2008 - Príplatok k prídavku na dieťa

14. 11. 2007

ObrazekNový príplatok k prídavku na dieťa dostanú od januára budúceho roka tí dôchodcovia, ktorí nepracujú a starajú sa o nezaopatrené deti. Jeho výška bude 300 korún, ale mala by sa vždy v septembri upraviť. Penzistom má príplatok nahradiť daňový bonus na dieťa, ktorý si nemôžu uplatniť.

Za nezaopatrené dieťa sa pre potreby príplatku považuje dieťa, ktoré ešte neskončilo povinnú školskú dochádzku, najviac však do veku 25 rokov, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie. Výnimkou je v tomto prípade iba externé vysokoškolské štúdium.

Podmienky:

  • O príplatok k prídavku na dieťa sa bude žiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý rodičovi vypláca aj prídavok na dieťa.
  • Aby rodič získal príplatok, musí mať trvalý či prechodný pobyt v SR a nesmie sa zdržiavať mimo územia Európskej Únie.
  • Bude potrebné preukázať, že ani jeden z rodičov si neuplatnil daňový bonus a že ide o poberateľov dôchodku.
  • To, že žiadateľ nepracuje a nedostal daňový bonus, potvrdí v tlačive svojím podpisom a čestným vyhlásením.
  • Akékoľvek zmeny musí podľa zákona žiadateľ nahlásiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní. V prípade ak sa preukáže, že zamlčal alebo nenahlásil zmeny, bude musieť príplatok vrátiť.
  • Aj príplatok, podobne ako prídavok, môže byť vyplácaný osobitnému príjemcovi. Ak napríklad dieťa nechodí riadne do školy, môže ho namiesto rodiča dostať obec.

  • Zákon o novom príplatku bude platiť od januára, príplatok sa rovnako ako prídavok na dieťa vypláca o mesiac pozadu.
  • O príplatok k prídavku na dieťa možno žiadať v januári, prvý sa však vyplatí za január vo februári.
  • Od januára budúceho roka sa skracuje lehota zániku nároku na prídavok na dieťa zo súčasného jedného roka na šesť mesiacov. To isté pravidlo bude platiť aj pre príplatok. Uplatniť nárok sa teda bude dať spätne najviac za pol roka.


Nárok na príplatok budú mať aj invalidní dôchodcovia, ktorí sa starajú o nezaopatrené dieťa a nepracujú. Nie však všetci! Iba tí, ktorých pokles vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%.


Zdroj: Internet