Jdi na obsah Jdi na menu
 


Minimálna mzda

3. 10. 2007
Minimálna mzda na Slovensku sa od začiatku októbra zvýšila z 7 600 Sk na 8 100 Sk. Najnižšia hodinová mzda tak predstavuje 46,60 Sk.

Čo zvýšenie minimálnej mzdy znamená

  • Pre všetkých zamestnávateľov to znamená, že musia upraviť odmeňovanie tým zamestnancom, ktorí majú nižší príjem ako je suma minimalnej mzdy, a to na uvedenú hranicu už vo výplatnom termíne za mesiac október.

  • Aktuálna suma minimálnej mzdy je najnižším vymeriavacím základom pre výpočet poistného na sociálne poistenie. Od októbra preto vzrastú aj minimálne platby poistného do Sociálnej poisťovne.

  • Zvýšia sa niektoré príspevky na podnikanie a zamestnávanie, ktoré štát poskytuje na prácu pre evidovaných nezamestnaných. Ide najmä o príspevky na samostatnú zárobkovú činnosť, a to aj pre invalidného človeka, na zriadenie chránenej dielne, na úhradu prevádzkových nákladov takéhoto pracoviska.

  • Na aktivačný príspevok vo výške 1900 korún mesačne môže mať nárok viac ľudí. Príspevok patrí aj tomu, kto bol dlhodobo nezamestnaným, kým sa nezamestnal, ak nezarába viac ako trojnásobok minimálnej mzdy (po dobu najviac šesť mesiacov).

  • Pôžičku zo Študentského pôžičkového fondu môže dostať viac študentov vysokých škôl. Priznať ju totiž možno každému, ak na člena domácnosti pripadá príjem nižší ako minimálna mzda.

  •  Zvýši sa výška daňového bonusu zo sumy 540,- Sk za každé vyživované dieťa na sumu 555,- Sk mesačne za každé vyživované dieťa. Celková výška daňového bonusu za rok 2007 je teda 6 570 Sk za každé vyživované dieťa.