Jdi na obsah Jdi na menu
 


Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

6. 9. 2007

Účelom príspevku - je kompenzácia zvýšených výdavkov občana s ťažkým zdravotným postihnutím na diétne stravovanie z dôvodu chorôb a porúch.

Poskytuje sa - osobe s ťažkým zdravotným postihnutím , ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50%, je odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie a neposkytuje sa mu celoročná starostlivosť v zariadení sociálnych služieb.


Výška príspevku je

* 1000 Sk pre I. skupinu chorôb a porúch uvedených v prílohe č. 13, Zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších úprav,

* 500 Sk pre II. skupinu chorôb a porúch uvedených v prílohe č. 13, Zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších úprav,

* 300 Sk pre III skupinu chorôb a porúch podľa prílohy č. 13, Zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších úprav.


Nárok - na príspevok na kompenzáciu si oprávnená osoba uplatňuje na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu a to písomnou formou prostredníctvom písomnej žiadosti.Viac informácii nájdete na: www.upsvar.sk